bg
מלכת הדבורים

דבורה פועלת טיפ הגדולה (בממדי גופה) במשפחת הדבורים ואם כל הדבורים בקן. המלכה היא היחידה המטילה ביצים בקן והיא מסוגלת להטיל ביממה כ- 2000 ביצים, שמשקלן הכולל עולה על משקל גופה.

"שליטתה" של המלכה בקן ובדבורים הפועלות מתאפשרת בעזרת פרומונים - חומרי ריח - שהיא מפרישה ואשר נקלטים ע"י הפועלות בקן. המלכה מטופלת ע"י הפועלות אשר מאכילות אותה, מנקות אותה ומגינות עליה.

השוואה בין דבורים אורך חייה כ- 5 שנים והיא יוצאת מקינה רק למטרות הבאות:
  • מסע כלולות - לצורך הזדווגות עם זכר
  • התנחלות - יציאה עם נחיל של פועלות להקמת קן חדש.

למלכה יש עוקץ ובלוטת ארס גדולה, אך היא משתמשת בעוקץ בעיקר להטלת ביצים. העוקץ משמש למטרות תקיפה רק במפגש עם יריבתה - מלכה אחרת באותו הקן.


מושגים לעיון נוסף:


העמותה לקידום החינוך המדעי בישובי אצבע הגליל