bg
מאזן מים

מאזן מים מאזן מים הוא מונח המתאר את היחסים בין מים הנכנסים ליצור חי (בעל חיים או צמח) למים המים העוזבים אותו.

מאזן מים תקין - כמות המים הנכנסת זהה לכמות היוצאת.
מאזן מים חיובי - יותר מים נכנסים מאשר יוצאים.
מאזן מים שלילי - יותר מים עוזבים מנכנסים (התיבשות)צמחים בע"ח
כניסה דרך השורשים, דיפוזיה ביצורים קטנים שתייה, מזון ודיפוזיה ביצורים קטנים
יציאה אידוי ודיות הזעה, אידוי, הפרשת שתן
העמותה לקידום החינוך המדעי בישובי אצבע הגליל